ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ จำนวน 8 รายการ


รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2


รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารงานห้องสมุด


รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียด
รายละเอียด

ด่วนขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564


รายละเอียด

การสัมนาวิชาการ "ดนตรีกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม"
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

การบันทึกวีดีทัศน์การแสดงสร้างสรรค์ชุดสยามภารตะ
29 กันยายน 2563

รายละเอียด

เชิญชม ศิลปนิพนธ์ แนวสร้างสรรค์
วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละครวังหน้า

รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และสาขวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

รายละเอียด