ข่าวสารและกิจกรรม

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
การพัฒนาศิลปินศิลปนาฏดุริยางค์ตามอัตลักษณ์คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก


รายละเอียด

ประกาศ!!!!!!! บริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ฟรีๆๆๆๆๆๆ


รายละเอียด

ขอเชิญรวมพลังจิตอาสาบนโลกไร้พรมแดนกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อส่งใจให้พลังนักรบเสื้อกราวน์ ฝ่าวงล้อมวิกฤตโควิด-19


รายละเอียด

สานวัฒนธรรมองค์กร สานพลังครอบครัว สานจิตวิญญาณแห่งศิลปิน "พิธีมอบผ้าตำราศิลป์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และ พิธีมอบผ้าตำราศิลป์อันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

พิธีลงนามข้อตกลงเช่าพื้นที่และสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐกับองค์กรเอกชน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พิธีลงนามข้อตกลงเช่าพื้นที่และสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐกับองค์กรเอกชน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระบบ Zoom ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระบบ Zoom ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

พิธีลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ และสานความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ กาแฟวาวี ภายใต้การบริหารโดย บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี


รายละเอียด

พิธีลงนามความร่าวมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)


รายละเอียด