ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/66
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/66 ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มีนาคม 2565

รายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 / 2566
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 / 2566

รายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม


รายละเอียด
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

รายละเอียด

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 นี้
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 นี้

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1)

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1)

รายละเอียด