ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 1 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

1.ประกาศราคากลาง

2.(ร่าง)เอกสารประกวดราคา

รูป
วันที่โพส : 2019-04-26 14:26:50
โพสโดย : Admin