รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/66
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/66 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2565

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ตั้งแต่วันที่ 10-24 มีนาคม 2565 ดังแนบมานี้

สมัครเรียนสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย click 👇

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission_disp.php?0.9803574296331359&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=2183&admission_str_fac_id=1224&admission_type_id=110&state=1

 

สมัครเรียนสาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย click 👇

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission_disp.php?0.07852608742934675&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=2184&admission_str_fac_id=1225&admission_type_id=110&state=1

รายละเอียดการสมัคร

รูป
วันที่โพส : 2023-03-10 08:57:01
โพสโดย : Admin