เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 / 2566
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 ดังแนบมานี้

สมัครเรียนสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย click 👇

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission_disp.php?0.13790966353200285&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=2154&admission_str_fac_id=1195&admission_type_id=108&state=1

 

สมัครเรียนสาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย click 👇

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission_disp.php?0.4691412289249419&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=2153&admission_str_fac_id=1194&admission_type_id=108&state=1

รูป
วันที่โพส : 2022-12-01 12:17:42
โพสโดย : Admin