เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565 

Sillapin ศิลปนาฏดุริยางค์เปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 เปิดใจ ส่ง Portfolio เท่านั้น (PDF Online)และเราจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวศิลปินศิลปนาฏดุริยางค์

📜📜รายละเอียดการรับสมัคร https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F...%2F1bbNhz1Opxu1ozrkwOAQ...%2Fview%3Ffbclid%3DIwAR2qFZKhDoB-UKb2uxslMMXedJb442_OvTaE3hP9GvbeQ1Jy6N6DlxKDQng&h=AT1XJw3lJBwRwMQBVYBF1w4I2tS1MbkhjvTLT3XeWW4Y6BEQ9QeYPht-L3zgZcaLYt56WkTrApS6MimJNV5EL2IVtQD6luTfQcv1WGSok6U0rlQHkESZg16-MhBuMp4wzLwD0gRjXWmWAc1Noa6n67cjszOrKH2EMexUs_719BRm-Ns2YJLos8r9lfCKoV0W1MnjdK3BAxOTfBffT0inBUFpLzrJmPKR5pOcZ3ejDTZvCSe1rexhr_9tuHKIspA

1. ลงทะเบียนสมัครเรียนคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย 

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission_disp.php?0.5540164023568561&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=2113&admission_str_fac_id=1154&admission_type_id=103&state=1

2. ลงทะเบียนสมัครเรียนคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขานาฏศิลป์ไทย

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission_disp.php?0.42349946235854663&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=2112&admission_str_fac_id=1153&admission_type_id=103&state=1

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ 

รูป
ไฟล์แนบ news_52.png
วันที่โพส : 2022-08-16 08:58:08
โพสโดย : Admin