เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565 

Sillapin ศิลปนาฏดุริยางค์เปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 เปิดใจ ส่ง Portfolio เท่านั้น (PDF Online)และเราจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวศิลปินศิลปนาฏดุริยางค์

📜📜รายละเอียดการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1bbNhz1Opxu1ozrkwOAQ056gqV_gQR7QO/view

1. ลงทะเบียนสมัครเรียนคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย 

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission_disp.php?0.5540164023568561&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=2113&admission_str_fac_id=1154&admission_type_id=103&state=1

2. ลงทะเบียนสมัครเรียนคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขานาฏศิลป์ไทย

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission_disp.php?0.42349946235854663&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=2112&admission_str_fac_id=1153&admission_type_id=103&state=1

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ 

รูป
ไฟล์แนบ news_52.png
วันที่โพส : 2022-08-25 12:34:01
โพสโดย : Admin