งาน Thailand Friendly Design Expo 2018
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้รับมอบหมายจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้จัดการแสดงเนื่องในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ประกอบด้วยรายการแสดง ดังนี้
1. การแสดงชุด สยามมหรสพ 
2. การแสดงชุด สักการะเทวราช 
ภาพโดย นางสาวภัทรียา งิ้วราย และนางสาวพิชญา บวรอิทธิกร

รูป

วันที่โพส : 2020-06-10 15:52:00
โพสโดย : Admin