คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป็นการพัฒนาศิลปินศิลปนาฏดุริยางค์ตามอัตลักษณ์คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หัวข้อบุคลิกภาพศิลปินสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยคุณแจ๊ด ประณม ถาวรเวช เจ้าของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์

หัวข้อ ปรับ Mindset เพิ่มโอกาสสู่ความเป็นมืออาชีพด้านงานศิลป์โค้ชมอส-ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์” หรือ โค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF ระดับ PCC - Professional Certified Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับทัศนคติและดึงศักยภาพ Neuro Linguistic Program และเป็นโค้ชด้าน Thinking & Attitude ของนางงามรุ่นใหม่

ในวันที่ 10 กันยายน เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

แล้วพบกัน!!

รูป
วันที่โพส : 2021-08-29 10:43:27
โพสโดย : Admin