ประกาศ!!!!!!! บริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ฟรีๆๆๆๆๆๆ
ประกาศ!!!!!!! บริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ฟรีๆๆๆๆๆๆ

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เชิญทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักดนตรี ไม่ว่าจะท่านจะเป็นนักอะไรไม่สำคัญ ขอเชิญรวมพลังช่วงโควิด รับความรู้จากศิลปินแห่งชาติและต้นแบบด้านนาฏดุริยางคศิลป์ผ่านโครงการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์

(ผ่าน Zoom)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนได้เลยช้าอดหมดที่นั่ง สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์

ลิงค์สำหรับสมัครนาฏศิลป์

https://docs.google.com/forms/d/1WzAPgpv05U8KCrUHIa9j6xNKkJXgmTK_Vm_BpCB9yOo/edit

ลิงค์สำหรับสมัครดุริยางคศิลป์

https://docs.google.com/forms/d/1tCYjTk8bhJXvCiqxZkBc7uc3PzoaJHj-KKoXHfNAOSU/edit

 

 

รูป
วันที่โพส : 2021-07-20 00:49:16
โพสโดย : Admin