งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
15 ธันวาคม 2561 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้รับมอบหมายจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้จัดการแสดงร่วมกับคณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และสำนักการสังคีต เนื่องในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ เวทีการแสดง สนามเสือป่า
ภาพโดย นางสาวภัทรียา งิ้วราย

รูปวันที่โพส : 2018-12-28 03:44:16
โพสโดย : Admin