พิธีลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ และสานความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ กาแฟวาวี ภายใต้การบริหารโดย บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกด้านการขยายเครือข่ายภาคธุรกิจ กับองค์กรระดับชาติ ผ่านพิธีลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ และสานความร่วมมือ ในทุกมิติ เพื่อร่วมสร้างฐานรากสำคัญทางวัฒนธรรม ระหว่าง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ กาแฟวาวี ภายใต้การบริหารโดย บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์

 

รูป
ไฟล์แนบ news_36.png
วันที่โพส : 2021-05-19 15:29:00
โพสโดย : Admin