พิธีลงนามความร่าวมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนโยบายคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนาสายทองคำ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติ ระหว่างคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่าวมมือทางวิชาการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

รูป
ไฟล์แนบ news_35.png
วันที่โพส : 2021-05-16 14:19:06
โพสโดย : Admin