โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
17 ธันวาคม 2561
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้รับมอบหมายจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้จัดการแสดงและการบรรเลงร่วมกับคณะศิลปศึกษา เนื่องในโครงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม 
ประกอบด้วย ระบำเทพบันเทิง และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง - ยกรบ
ภาพโดย นางสาวภัทรียา งิ้วราย

รูปวันที่โพส : 2018-12-28 03:10:56
โพสโดย : Admin