18 พฤศจิกายน 2563 วันฤกษ์งามยามดี 9.29 น. คณะผู้บริหาร ท่านผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปนาฏดุริยางค์

ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถวายเครื่องสังเวยเจ้าที่ ณ อาคารศิลปน่ฏดุริยางค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสวัสดีมีชัย

https://www.facebook.com/252490438634448/posts/776055869611233/

  มิถุนายน 2564 เปิดบ้านหลังใหม่ต้อนรับครอบครัวรั้วสีส้ม แหล่งเรียนรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่พร้อมบริการนักศึกษาและชุมชนด้านวัฒนธรรม ณ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา

รูป

ไฟล์แนบ news_27.png
วันที่โพส : 2020-11-19 00:43:01
โพสโดย : Admin