เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564




คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกอบด้วยสาขานาฏศิลป์ไทย และ ดุริยางคศิลป์ จำนวนจำกัด!!!

*** เริ่มต้นปีการศึกษา 2564 รุ่นแรกที่ตึกใหม่ ศาลายา ***

รูป
ไฟล์แนบ news_25.jpg




วันที่โพส : 2020-11-11 20:54:21
โพสโดย : Admin