ด่วนขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ประกาศขยายระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (รอบทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของผู้ที่สมัครรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

*** เริ่มต้นปีการศึกษา 2564 รุ่นแรกที่ตึกใหม่ ศาลายา ***

รูป
ไฟล์แนบ news_25.jpg
วันที่โพส : 2021-02-13 10:50:12
โพสโดย : Admin