เชิญชม ศิลปนิพนธ์ แนวสร้างสรรค์
เชิญชม ศิลปนิพนธ์ แนวสร้างสรรค์ 

 

โดยนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์ไทย 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ในวันเสาร์ที่ 26  กันยายน 2563

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

การแสดงศิลปนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

 

ประสบการณ์นอกห้องเรียน คณะศิลปนาฏดุริยางค์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

https://youtu.be/Sh421UDRHQs

 

 

 

 

 

 

รูป
ไฟล์แนบ news_22.jpg
วันที่โพส : 2020-09-25 10:04:21
โพสโดย : Admin