เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     คณะศิลปนาฏดุริยางค์ร่วมกับคณะศิลปศึกษา ดำเนินการจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

22 กรกฎาคม 2563

ภาพโดยนางสาวภัทรียา งิ้วราย

รูปไฟล์แนบ news_20.jpg
วันที่โพส : 2020-07-24 09:46:36
โพสโดย : Admin