งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2

15 ธันวาคม 2561
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้รับมอบหมายจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้จัดการแสดงร่วมกับคณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และสำนักการสังคีต เนื่องในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ เวทีการแสดง สนามเสือป่า
ภาพโดย นางสาวภัทรียา งิ้วราย

รูป

วันที่โพส : 2020-06-21 23:52:54
โพสโดย : Admin