การแสดง วงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ดนตรีไทย)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

การแสดง วงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ดนตรีไทย)

เป็นการรวมวงครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย

การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ ท้องสนามหลวง

รูป

วันที่โพส : 2020-06-21 23:26:39
โพสโดย : Admin