ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 นี้
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 นี้

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1)

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1)

รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
การพัฒนาศิลปินศิลปนาฏดุริยางค์ตามอัตลักษณ์คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก


รายละเอียด

ประกาศ!!!!!!! บริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ฟรีๆๆๆๆๆๆ


รายละเอียด

ขอเชิญรวมพลังจิตอาสาบนโลกไร้พรมแดนกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อส่งใจให้พลังนักรบเสื้อกราวน์ ฝ่าวงล้อมวิกฤตโควิด-19


รายละเอียด

สานวัฒนธรรมองค์กร สานพลังครอบครัว สานจิตวิญญาณแห่งศิลปิน "พิธีมอบผ้าตำราศิลป์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และ พิธีมอบผ้าตำราศิลป์อันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

พิธีลงนามข้อตกลงเช่าพื้นที่และสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐกับองค์กรเอกชน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พิธีลงนามข้อตกลงเช่าพื้นที่และสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐกับองค์กรเอกชน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระบบ Zoom ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระบบ Zoom ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด