ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 2566

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบ 4 2566
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบ 4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2566

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/66
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/66 ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มีนาคม 2565

รายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 / 2566
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 / 2566

รายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม


รายละเอียด
รายละเอียด