ข่าวสารและกิจกรรม

งาน Thailand Friendly Design Expo 2018
งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบัสปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบัสปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่ง

รายละเอียด

งานเลี้ยงรับรอง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 พ.ย.62


รายละเอียด

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2


รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


รายละเอียด

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และสาขวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

รายละเอียด

เชิญชม ศิลปนิพนธ์ แนวสร้างสรรค์
วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละครวังหน้า

รายละเอียด

การบันทึกวีดีทัศน์การแสดงสร้างสรรค์ชุดสยามภารตะ
29 กันยายน 2563

รายละเอียด

การสัมนาวิชาการ "ดนตรีกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม"
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ด่วนขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564


รายละเอียด
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารงานห้องสมุด


รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2


รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ จำนวน 8 รายการ


รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)


รายละเอียด

พิธีลงนามความร่าวมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียด

พิธีลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ และสานความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ กาแฟวาวี ภายใต้การบริหารโดย บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี


รายละเอียด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระบบ Zoom ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระบบ Zoom ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

พิธีลงนามข้อตกลงเช่าพื้นที่และสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐกับองค์กรเอกชน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พิธีลงนามข้อตกลงเช่าพื้นที่และสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐกับองค์กรเอกชน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด

สานวัฒนธรรมองค์กร สานพลังครอบครัว สานจิตวิญญาณแห่งศิลปิน "พิธีมอบผ้าตำราศิลป์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และ พิธีมอบผ้าตำราศิลป์อันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

ขอเชิญรวมพลังจิตอาสาบนโลกไร้พรมแดนกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อส่งใจให้พลังนักรบเสื้อกราวน์ ฝ่าวงล้อมวิกฤตโควิด-19


รายละเอียด

ประกาศ!!!!!!! บริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ฟรีๆๆๆๆๆๆ


รายละเอียด