ข่าวสารและกิจกรรม

งาน Thailand Friendly Design Expo 2018
งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบัสปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบัสปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่ง

รายละเอียด

งานเลี้ยงรับรอง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 พ.ย.62


รายละเอียด

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2


รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


รายละเอียด

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และสาขวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

รายละเอียด

เชิญชม ศิลปนิพนธ์ แนวสร้างสรรค์
วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละครวังหน้า

รายละเอียด

การบันทึกวีดีทัศน์การแสดงสร้างสรรค์ชุดสยามภารตะ
29 กันยายน 2563

รายละเอียด

การสัมนาวิชาการ "ดนตรีกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม"
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ด่วนขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564


รายละเอียด
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารงานห้องสมุด


รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2


รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ จำนวน 8 รายการ


รายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)


รายละเอียด