องค์ความรู้ อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง : ช้าปี่
องค์ความรู้ อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร : ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยเกี้ยวนางวันทอง
องค์ความรู้ อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ : ลงสรงโทนหนุมาน
องค์ความรู้ อาจารย์จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ : ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย
องค์ความรู้ รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ :ชุดกลมนารายณ์
องค์ความรู้ อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ : ชุดปู่เจ้าเรียกไก่
องค์ความรู้ อาจารย์เวณิกา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ: ชุดลงสรงโทนอิเหนา
องค์ความรู้ อาจารย์นฤมัย ไตรทองอยู่ : ชุดพระลอเสี่ยงน้ำ
องค์ความรู้ อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร : ชุดรำกริชสุหรานากง
องค์ความรู้ อาจารย์สมศักดิ์ ทัดติ : ชุดกราวตรวจพลวิรุญมุข