องค์ความรู้ อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง : ช้าปี
องค์ความรู้ อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร : ชุดรำกริชสุหรานากง
องค์ความรู้ อาจารย์นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม : ฉุยฉายนางวิฬาร์
องค์ความรู้ อาจารย์กรรณิการ์ วีโรทัย : กราวนางยักษ์
องค์ความรู้ อาจารย์นัฐพงศ์ โสวัตร พลงเรื่องกะระหนะ
องค์ความรู้ อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว : หนุมานตรวจพล, องคตตรวจพล
องค์ความรู้ อาจารย์นฤมัย ไตรทองอยู่ : ละครนอกเรื่องมโนราห์ ตอนพระสุธนเดินป่า
องค์ความรู้ อาจารย์สมศักดิ์ ทัดติ : ทศกัณฐ์ตรวจพล, อินทรชิตรวจพล
องค์ความรู้ อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร : ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยเกี้ยวนางวันทอง