ผลงานนักศึกษาด้านนาฏดุริยางค์ (อนุรักษ์)

ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : คาวี ตอน หึง


รายละเอียด

ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : สมิงพระราม รบกามณี


รายละเอียด

ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : พระลอเสี่ยงน้ำ


รายละเอียด

ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : พระลอ เข้าสวน


รายละเอียด

ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : กลมเงาะ


รายละเอียด