ผลงานนักศึกษาด้านนาฏดุริยางค์ (อนุรักษ์)

1. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : กลมเงาะ


รายละเอียด

2. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : พระลอ เข้าสวน


รายละเอียด

3. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : พระลอเสี่ยงน้ำ


รายละเอียด

4. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : สมิงพระราม รบกามณี


รายละเอียด

5. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : คาวี ตอน หึง


รายละเอียด