ผลงานการจัดการแสดงและบรรเลงในประเทศ

งาน  9  ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ภายใต้แนวคิด “ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ 9” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ปี 2560


รายละเอียด

งานสถิตในดวงชีวันนิรันดร “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บรมครูศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินไทย” ปี 2560


รายละเอียด

งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ปี 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด

งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ปี 2560 วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2560 ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปี พ.ศ. 2562


รายละเอียด

งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ปี 2560 วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงไทยผลงานของครูมนตรี ตราโมท วันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2560


รายละเอียด

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ เรื่อง การพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


รายละเอียด

งานเลี้ยงต้อนรับนายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต (H.E. Rod rigo Roa Duterte) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล ปี 2560


รายละเอียด

งานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ  โรงละครแห่งชาติ ปี 2560


รายละเอียด

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ  เวทีการแสดง สนามเสือป่า ปี 2562


รายละเอียด

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนำสุขสู่ประชาชน 2562


รายละเอียด

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ นายอันเดรย์ บาบิช (H.E. Mr. Andrej Babis) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเช็ก เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล


รายละเอียด

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562


รายละเอียด

งานแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์สามัคคีทำดีด้วยหัวใจ” 2562


รายละเอียด

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2562


รายละเอียด

งานแถลงข่าวงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


รายละเอียด

งานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562


รายละเอียด

การสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3


รายละเอียด

งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2562


รายละเอียด

งานการประชุมทางวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 2


รายละเอียด

พิธีเปิดงานมหกรรมโขน มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ


รายละเอียด

งานวันนริศรานุวัดติวงศ์


รายละเอียด

การแสดงมหรสพเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


รายละเอียด

บันทึกเพลงถวายพระพรเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


รายละเอียด

งาน “MGC Asia Auto Fest 2019”


รายละเอียด

งานการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562


รายละเอียด

โครงการเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562


รายละเอียด

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ


รายละเอียด

งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


รายละเอียด

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


รายละเอียด

การแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา


รายละเอียด

งานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา


รายละเอียด

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์”


รายละเอียด

พิธีเปิดการประชุมสมัชชาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) ครั้งที่ 19


รายละเอียด

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำการประชุมสมัชชาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) ครั้งที่ 19


รายละเอียด

การเสวนาวิชาการ เรื่อง คดีพญาระกา


รายละเอียด

งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


รายละเอียด

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562


รายละเอียด

งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค


รายละเอียด

งานบันทึกเสียงประกอบการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ประจำปี 2562


รายละเอียด

งานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40


รายละเอียด

งาน “หรรษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ”


รายละเอียด

งานเลี้ยงต้อนรับ นายมุน แช - อิน (H.E. Mr. Moon Jae-in) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และภริยา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล


รายละเอียด

งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ


รายละเอียด

งานสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 167


รายละเอียด

งานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


รายละเอียด

งาน K-Food Fair 2019 : Dinner Reception


รายละเอียด