บันทึกองค์ความรู้

1. องค์ความรู้ อาจารย์สมศักดิ์ ทัดติ : ชุดกราวตรวจพลวิรุญมุข


รายละเอียด

2. องค์ความรู้ อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร : ชุดรำกริชสุหรานากง


รายละเอียด

3. องค์ความรู้ อาจารย์นฤมัย ไตรทองอยู่ : ชุดพระลอเสี่ยงน้ำ


รายละเอียด

4. องค์ความรู้ อาจารย์เวณิกา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ: ชุดลงสรงโทนอิเหนา


รายละเอียด

5. องค์ความรู้ อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ : ชุดปู่เจ้าเรียกไก่


รายละเอียด

6. องค์ความรู้ รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ :ชุดกลมนารายณ์


รายละเอียด

7. องค์ความรู้ อาจารย์จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ : ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย


รายละเอียด

8. องค์ความรู้ อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ : ลงสรงโทนหนุมาน


รายละเอียด

9. องค์ความรู้ อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร : ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยเกี้ยวนางวันทอง


รายละเอียด

10. องค์ความรู้ อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง : ช้าปี่


รายละเอียด