งานวิจัยนักศึกษา

1. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ปี 2562 : ทิพย์ผกามาศ


รายละเอียด

2. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ปี 2562 : จาตุธาตุ


รายละเอียด

3. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ปี 2562 : รอยหวน (ตำนานรักลาวดวงเดือน)


รายละเอียด

4. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ปี 2562 : แต่งตวยเปิิ้น


รายละเอียด

5. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ปี 2562 : กาบเซิ้ง


รายละเอียด

6. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : กลมเงาะ


รายละเอียด

7. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : พระลอ เข้าสวน


รายละเอียด

8. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : พระลอเสี่ยงน้ำ


รายละเอียด

9. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : สมิงพระราม รบกามณี


รายละเอียด

10. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์แนวอนุรักษ์ปี 2562 : คาวี ตอน หึง


รายละเอียด