โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ  ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส

รูป

ไฟล์แนบ 00089.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:38:13
โพสโดย : Admin