งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ  สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต

รูป
ไฟล์แนบ 00083.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:38:12
โพสโดย : Admin