บันทึกเพลงถวายพระพรเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
บันทึกเพลงถวายพระพรเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ  สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต

รูป
ไฟล์แนบ 00068.jpg
วันที่โพส : 2020-07-20 11:01:48
โพสโดย : Admin