การสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
การสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 :

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี

วันที่  22  มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูป
ไฟล์แนบ 00033.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:38:05
โพสโดย : Admin