โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ เรื่อง การพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ

เรื่อง การพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรัชกาลที่ 9

วันที่  16  มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูป
ไฟล์แนบ 005.38.jpg
วันที่โพส : 2020-07-09 12:16:46
โพสโดย : Admin