สโมสรนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปี พ.ศ. 2562
งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ปี 2560

วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2560

ณ เวทีภาคกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

รูป
ไฟล์แนบ 004.21.jpg
วันที่โพส : 2020-07-09 12:16:41
โพสโดย : Admin