งานสถิตในดวงชีวันนิรันดร “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บรมครูศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินไทย” ปี 2560
งานสถิตในดวงชีวันนิรันดร “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บรมครูศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินไทย”

วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2560

ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูป

ไฟล์แนบ 003.5.jpg
วันที่โพส : 2020-06-30 23:57:15
โพสโดย : Admin