งาน  9  ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ภายใต้แนวคิด “ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ 9” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ปี 2560
งาน  9  ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ภายใต้แนวคิด “ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ 9”

วันที่  15  มกราคม พ.ศ. 2560

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รูป

วันที่โพส : 2020-06-30 23:45:56
โพสโดย : Admin