การเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย เนื่องในงานวันชาติและเทศกาลอาหารไทย ณ  สถานเอกอัครทูต และโรงแรมมาริออท กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ปี 2562
การเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย เนื่องในงานวันชาติและเทศกาลอาหารไทย

วันที่  5 - 8  ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ  สถานเอกอัครทูต และโรงแรมมาริออท กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน

รูป
ไฟล์แนบ 001.8.jpg
วันที่โพส : 2020-06-30 23:28:19
โพสโดย : Admin