เทศกาลศิลปะอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible For Culture and the Arts: AMCA) ครั้งที่ 8 ณ  Prambanan Open Air Theatre และ Taman Budaya Yogyakarta
เทศกาลศิลปะอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible For Culture and the Arts: AMCA) ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่  22 - 26  ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ  Prambanan Open Air Theatre และ Taman Budaya Yogyakarta

รูป
วันที่โพส : 2020-07-02 10:25:32
โพสโดย : Admin