การแสดงนาฏศิลป์ เนื่องในโอกาสปีแห่งวัฒนธรรมไทย - ตุรกี พ.ศ. 2561
การแสดงนาฏศิลป์ เนื่องในโอกาสปีแห่งวัฒนธรรมไทย - ตุรกี พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่  25  กันยายน - 9  ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ ประเทศตุรกี (อังการา อิสเมีย และอิสตันบูล)

รูป
วันที่โพส : 2020-06-30 22:52:18
โพสโดย : Admin