การประชุม ผู้นำความคิดริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ปี 2561
งานเลี้ยงอาหารค่ำ (GALA DINNER) เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม

ผู้นำความคิดริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4

วันที่  30 - 31  สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

รูป
วันที่โพส : 2020-06-30 22:34:41
โพสโดย : Admin