องค์ความรู้ อาจารย์สมศักดิ์ ทัดติ : ชุดกราวตรวจพลวิรุญมุข
โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560

 

รูป
ไฟล์แนบ อ.สมศักดิ์ ทัดติ.jpg
วันที่โพส : 2020-06-10 09:04:54
โพสโดย : Admin