องค์ความรู้ อาจารย์เวณิกา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ: ชุดลงสรงโทนอิเหนา
โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560

 

รูป
ไฟล์แนบ DSC_0465.jpg
วันที่โพส : 2020-06-09 21:31:22
โพสโดย : Admin