องค์ความรู้ อาจารย์จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ : ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย
บันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560

 

 

รูป
วันที่โพส : 2020-06-09 21:17:41
โพสโดย : Admin