องค์ความรู้ อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ : ลงสรงโทนหนุมาน
บันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560

 

รูป
วันที่โพส : 2020-06-09 21:18:20
โพสโดย : Admin