องค์ความรู้ อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร : ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยเกี้ยวนางวันทอง
บันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2561

 

 

 

 

รูป
วันที่โพส : 2020-06-09 21:22:18
โพสโดย : Admin