ช่องทางการสมัคร / รายชื่อทุนไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 27 ทุน
ช่องทางการสมัครทุนไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 

SCAN QR CODE

หรือ Click Link ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1xuwXvWzwcg62cVoCxQzff5FpvMFS1kFbNITOEGWo2XI/edit

 

รายชื่อทุนไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

1 ทุนหลวงพ่อพระปฤตโกสน 5,000 บาท

2 ทุนครูลมุล ยมะคุปต์,ครูเฉลย สุขะวนิช, ครูจำเรียง พุธประดับ 5,000 บาท

3 ทุนครูนฤมัย ไตรทองอยู่ 5,000 บาท

4 ทุนคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 3,000 บาท

5 ทุนคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 3,500 บาท

6 ทุนคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 3,500 บาท

7 กองทุน รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 5,000 บาท

8 กองทุน รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 5,000 บาท

9 กองทุน รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 5,000 บาท

10 กองทุน รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 5,000 บาท

11 ทุน รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ 5,000 บาท

12 ทุน รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ 5,000 บาท

13 ทุน ผศ.ดร.ขวัญใจ คงถาวร 5,000 บาท

14 ทุน ผศ.ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ 5,000 บาท

15 ทุน ผศ.ฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ 5,000 บาท

16 ทุนคุณแม่จำลอง พัวสกุล 5,000 บาท

17 ทุนคุณแม่จำลอง พัวสกุล 5,000 บาท

18 ทุนคุณแม่จำลอง พัวสกุล 5,000 บาท

19 ทุนคุณแม่จำลอง พัวสกุล 5,000 บาท

20 ทุนอธิการบดี 5,000 บาท

21 ทุนอธิการบดี 5,000 บาท

22 ทุนงานบุญวังหน้า 5,000 บาท

23 ทุนงานบุญวังหน้า 5,000 บาท

24 ทุนงานบุญวังหน้า 5,000 บาท

25 ทุนงานบุญวังหน้า 5,000 บาท

26 ทุนอาจารย์ลัดดา ตั้งสุภาชัย 3,000 บาท

27 ทุนอาจารย์ธนีนาฏ ณ สุนทร 3,000 บาท

รูป
ไฟล์แนบ ทุน.png
วันที่โพส : 2022-06-15 13:56:48
โพสโดย : Admin