พิธีมอบผ้าตำราศิลป์ และปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
สานวัฒนธรรมองค์กร สานพลังครอบครัว สานจิตวิญญาณแห่งศิลปิน พิธีมอบผ้าตำราศิลป์ และปรับพื้นฐาน

คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และ พิธีมอบผ้าตำราศิลป์อันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยครั้งนี้คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้ดำเนินการตามประกาศและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของในการฝ่าวงล้อมวิกฤตโควิดไปด้วยกันกับพลโลก

ลิงค์ Video 

https://fb.watch/7z8SPc_PUX/

 

รูป

วันที่โพส : 2021-08-23 16:28:05
โพสโดย : Admin