สโมสรนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปี พ.ศ. 2563
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปี พ.ศ. 2563

1. นายศศิศ ภานุประภา       นายกสโมสร
2. นายสถาพร ศรีแก้ว         อุปนายกคนที่ 1 
3. นายปารเมศ อินทรฤทธิ์   อุปนายกคนที่ 2 
4. นายพชร นุชวงษ์นาช      เลขานุการ
5. นางสาวมาลินี ชูมณี        เหรัญญิก

⚠️ นโยบายพรรค ⚠️

1. มีการจัดโซนยืมอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากเกิดปัญหาการหยิบอุปกรณ์การเรียนของคนอื่นไป แล้วทำหายไม่นำมาส่งคืน หรือนักศึกษาที่ต้องเดินทางมาเรียนไกลไม่สะดวกต่อการขนอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเรียน
2. มีการเสริมทักษะนอกเวลา สำหรับคนที่ต้องการจะซ้อมหรือเสริมทักษะต่าง ๆ โดยวิธีการพี่สอนน้องแลกเปลี่ยนความรู้กัน
3. สานต่อนโยบายของสโมสรนักศึกษารุ่นก่อน

รูป
ไฟล์แนบ 186500129_218667829769804_4483196444758194691_n.png
วันที่โพส : 2021-08-20 15:39:52
โพสโดย : Admin