โครงการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
โครงการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ จัดขึ้นในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นการจัดงานผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1084 คน ทั้งดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ ซึ่งในงานมีการพูดอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ มีหัวข้อดังนี้

นาฏศิลป์ 

- การละครไทยโดยศิลปินแห่งชาติ

- เพลงหน้าพาทย์เพื่อการแสดง

  https://fb.watch/7pDQRtGcwC/

- การแต่งหน้าเพื่อการแสดง 

  https://fb.watch/7pEV3kwQPJ/

- การทำผมเพื่อการแสดง

  https://fb.watch/7qUNrQf9_h/ 

ดุริยางคศิลป์

- แนวคิดการประพันธ์ทางเดี่ยว โดย อ.ไชยยะ ทางมีศรี และ อ.ทวีศักดิ์ อัครวงศ์ 

   https://fb.watch/7pEwwe21rf/

- การสร้างสรรค์งานประพันธ์ด้านเครื่องสายไทย และทักษะการเดี่ยวซอด้วง โดย อ.วรยศ ศุขสายชล  

   https://fb.watch/7pDVMjKMA1/

รูป

ไฟล์แนบ กำหนดการบริการวิชาการ 29-30 กรกฎาคม 2564.pdf
วันที่โพส : 2021-08-17 10:14:56
โพสโดย : Admin