ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน นายฉันทัช ว่องชัยสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพคุณ สุดประเสริฐ รองคณบดี และนายวรวุฒิ เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปแผน และนโยบายประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน นายฉันทัช ว่องชัยสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564

รูป
ไฟล์แนบ 41768.jpg
วันที่โพส : 2021-06-04 13:15:20
โพสโดย : Admin