รางวัลนริศรานุวัติวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2564
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัลนริศรานุวัติวงศ์ประจำปี พ.ศ.  2564 ทั้งหมด 3 รางวัลได้แก่

1. นายเลอศักดิ์ เอี่ยมจินดา สาขาดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก)

2. นายธนโชติ ดีลี สาขานาฏศิลป์ (โขนยักษ์)

3. นางสาวอคิราภ์ พันธุ์ชิต สาขานาฏศิลป์ (ละครนาง)

รูป
ไฟล์แนบ uk.png
วันที่โพส : 2021-06-01 15:56:41
โพสโดย : Admin