งาน "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5 -6 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำการแสดง 4 ชุด มาแสดงเพื่อนแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5 -6 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รูป

ไฟล์แนบ 166649185_1587768501418408_8054432691007823961_n.jpg
วันที่โพส : 2021-05-20 10:19:06
โพสโดย : Admin